Uslovi korišćenja i kućni red

Uslovi korišćenja i kućni red

Opšti uslovi

Ovi uslovi se odnose na sve sadržaje, materijale, informacije i cene prikazane na web sajtu Hill Hotel-a, kao i pripadajućih stranica na društvenim mrežama.

Svi materijali (tekstovi, fotografije, video itd) su vlasništvo Hill Hotel-a osim u slučaju kada je drugačije naznačeno i zabranjena je svaka njihova upotreba bez zvanične pisane dozvole predstavnika Hill Hotel-a. Svi materijali, informacije i cene su podložne promenama bez prethodne najave. Ukoliko se nalazite na web sajtu Hill Hotel-a podrazumeva se da ste saglasni sa svim uslovima navedenim u ovom tekstu.

Načini plaćanja

Sve cene su prikazane u valuti EUR, a plaćanje se vrši u valuti RSD po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Plaćanje je moguće izvršiti kešom, platnim karticama, uplatom na račun po predračunu i virmanski ukoliko ste sa zvaničnim predstavnikom hotela sklopili ugovor o toj vrsti saradnje.

Platne kartice kojima je moguće platiti su: Visa, Visa Electron, Maestro, Master i Dina.

Rezervacije

Rezervacije u Hill Hotel-u je moguće napraviti lično na recepciji hotela, telefonski, putem forme na zvaničnom sajtu, slanjem upita na zvaničnu email adresu hotela kao i putem svih poznatijih “online booking” servisa sa kojima Hill Hotel u datom trenutku sarađuje. Sve rezervacije napravljene na neki od prethodno navedenih načina su validne i podležu politici otkazivanja rezervacije osim ako nije drugačije, pisanim putem, dogovoreno sa predstavnikom hotela.

Politika otkazivanja rezervacija i nadoknada štete (individualni gosti)

Vreme prijavljivanja u hotel je od 14:00h na dan dolaska, a vreme odjave iz hotela je do 11:00h na dan odlaska. Rezervacije koje nisu garantovane biće otkazane u 16:00h ukoliko gost ne dođe ili ne obavesti o izmenama. U slučaju garantovane rezervacije (gotovina, platna kartica, virman) soba ostaje pod rezervacijom. Tolerisani otkaz rezervacije je 48h pre check-ina (dolaska gosta). Ukoliko gost ne dođe, a rezervacija se ne otkaže, prva noć se naplaćuje 100%. Hotel zadržava pravo da preautorizuje platnu karticu pre dolaska gosta.

Prihvatanjem potvrde rezervacije, gost se obavezuje da u slučaju neadekvatnog otkazivanja (48h ranije) snosi troškove nerealizovane rezervacije u skladu sa politikom otkazivanja.

Politika otkazivanja rezervacija i nadoknada štete (grupe)

Pod grupom se podrazumeva celina od 10 ili više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Tolerisani otkaz rezervacije za grupe je minimum 21 dan ranije, ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 21 dana a dužem od 14 dana, naplaćuje se 10% od vrednosti ugovorenog posla. Ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 14 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga, naplaćuje se 40%. Ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 48 sati pre početka korišćenja usluga, naplaćuje se 50%, za period kraći od 48 sati naplaćuje se 80% od vrednosti ugovorenog posla.

Prihvatanjem potvrde rezervacije, ugovarač posla se obavezuje da u slučaju neadekvatnog otkazivanja (u rokovima koji su navedeni) snosi troškove u skladu sa politikom otkazivanja.

Izvod iz kućnog reda

Kontakt informacije

Stevana Ivanovića br. 3
35000 Jagodina, Srbija
Reception:
Tel 1: 035 252 202
Fax: 035 252 902
Picerija: 035 252 362
Nabavka: 035 252 131
Email: office@hill-hotel.com
GPS: 43.965952, 21.266393